Co może windykator chwilówki?

Nieterminowe spłacanie pożyczek wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Oprócz naliczania karnych odsetek, dłużnik musi liczyć się z wszczęciem windykacji terenowej. Mimo że windykator nie ma równoznacznych uprawnień z komornikiem sądowym, to do jego zadań należy wyegzekwowanie zapłaty za zadłużenie. Jak wygląda windykacja terenowa i co to oznacza dla dłużnika?

Artykuły Co może windykator chwilówki?

Czym jest windykacja terenowa?

Zaciąganie pożyczek na kwoty znacznie przekraczające możliwości finansowe, wiąże się z ryzykiem niemożności uregulowania długu. Niespłacone chwilówki i brak reakcji na wezwania do ich spłaty wiążą się z przeprowadzeniem windykacji terenowej. Polega ona na wizycie windykatora w domu lub miejscu pracy dłużnika oraz podjęciu działań, dzięki którym wierzyciel może odzyskać swój dług. Po jakim czasie zostaje wdrożona windykacja? Często już w ciągu 7-14 dni można się spodziewać kontaktu ze strony windykatora, od momentu, gdy przyjął on zlecenie.

Odzyskiwanie długów w praktyce

Po przekroczeniu terminu spłaty, dłużnik w pierwszej kolejności musi liczyć z się z naliczeniem dodatkowych kosztów do podstawowej kwoty chwilówki. Kolejnym etapem jest wysyłanie przez firmę pożyczkową ponagleń w formie listownej, sms lub e-mail. Jeżeli to nie poskutkuje, dług zostaje przekazany do firmy windykacyjnej, która próbuje go odzyskać za pomocą dostępnych metod. W przypadku, gdy windykacja terenowa nie przynosi rezultatu, sprawa zostaje skierowana na drogę sądową, a to wiąże się z wszczęciem postępowania. Najpoważniejszą konsekwencją uchylania się od spłaty jest egzekucja komornicza i zajęcie majątku dłużnika.

Co może a czego nie może windykator?

Windykator ma dużo mniejsze kompetencje niż komornik sądowy, gdyż nie jest on urzędnikiem państwowym. Warto jednak wiedzieć, jakie uprawnienia ma pracownik firmy windykacyjnej, a jakich działań nie może podejmować wobec dłużnika.

CO MOŻE WINDYKATOR?

CZEGO NIE MOŻE WINDYKATOR?

Kontaktować się telefoniczne, przez sms lub e-mail.

Wejść do mieszkania lub zakładu pracy bez zgody dłużnika

Negocjować warunki i termin spłaty.

Zastraszać i grozić dłużnikowi.

Wnieść sprawę do sądu o egzekucję komorniczą.

Zabierać rzeczy i zajmować majątku lub środków na koncie bankowym.

Dążyć do polubownego załatwienia sprawy.

Informować innych o stanie zadłużenia.

Poinformować o konsekwencjach niespłacania zaległych rat.

Występować do urzędów o ujawnienie majątku.

 

Wizyta windykatora musi być zapowiedziana, a dłużnik nie ma obowiązku wpuszczania go do domu. A czy windykator może robić zdjęcia majątku? Filmowanie, nagrywanie rozmów i robienie zdjęć jest niedopuszczalne i stanowi przekroczenie uprawnień windykatora. Wiele osób ma również wątpliwości czy firma pożyczkowa może zabrać sprzęt na drodze windykacji? Takie działania również są bezprawne, chyba że doszło do egzekucji komorniczej i licytacji majątku dłużnika.

REKLAMAPytania i odpowiedzi