Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej?

Egzekucja komornicza jest najpoważniejszą konsekwencją unikania spłaty zobowiązań. Zadłużenie, które mimo wcześniejszych interwencji wierzycieli nie zostaje uregulowane, może skutkować trafieniem sprawy przed sąd. Na podstawie wydanego orzeczenia, komornik nabywa prawa do wyegzekwowania długów, poprzez zajęcie majątku dłużnika. Co może zabrać komornik i czy jest upoważniony do wejścia do mieszkania bez uprzedzenia?

Artykuły Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej?

Wejście komornika do cudzego mieszkania
Po wydaniu orzeczenia o wszczęciu egzekucji komorniczej, komornik w pierwszej kolejności stara się pokryć potrzeb wierzycieli, poprzez zajęcie konta bankowego. Nie zawsze jednak zgromadzone środki pieniężne są wystarczające, dlatego kolejnym etapem jest zajęcie majątku na poczet długów. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że komornik ma prawo wejść do mieszkania bez zgody właściciela, a nawet pod jego nieobecność. Wynika to z tego, że będzie on szukał majątku w miejscu, w którym zamieszkuje dłużnik. Nie ma więc znaczenia, czy jest to mieszkanie wynajmowane, czy będące własnością rodziców.

Czy komornik może zając rzeczy nienależące do dłużnika?
Skoro egzekucja komornicza może zostać przeprowadzona pod nieobecność dłużnika ani właściciela mieszkania, to co z majątkiem przejętym na poczet długów? Według prawa, komornik po dokonanych oględzinach, może zabrać wartościowe przedmioty, które po sprzedaży zostaną przekazane na spłatę zobowiązań. Możliwe więc jest, że komornik zabezpieczy rzeczy nienależące do dłużnika, jeżeli nie posiada wiedzy, czyją są własnością. Właściciel może ubiegać się o ich zwrot, gdyż przysługuje mu powództwo przeciwegzekujcyjne, do którego ma prawo się odnieść w ciągu 30 dni. Aby udowodnić, że zajęte przez komornika rzeczy są jego własnością i nie należą do dłużnika, właściciel ruchomości musi wykazać faktury, rachunki lub wezwać świadków.

Co może zająć komornik?
Wartość zajętego majątku musi odpowiadać wysokości zadłużenia. W przypadku poważnych zobowiązań komornik ma nawet prawo zająć i spieniężyć nieruchomości należące do dłużnika. Ponadto zajęciu komorniczemu mogą podlegać wartościowe ruchomości, takie jak sprzęt AGD i RTV, elektronika czy pojazdy. Nie ma natomiast prawa zabrać:

  • rzeczy osobistych dłużnika,

  • lekarstw,

  • odzieży,

  • przedmiotów niezbędnych do pracy i nauki,

  • przedmiotów kultu religijnego,

  • dokumentów.

Komornik nie może zabrać również przedmiotów, które stanowią element utrzymania pozostałych członków rodziny. Wśród nich można wymienić na przykład żywność, opał czy środki czystości.

O czym jeszcze pamiętać?
Dłużnicy często nie wiedzą, jakie mają prawa podczas przeprowadzanej egzekucji komorniczej. Mimo że komornik może wejść do domu pod nieobecność właściciela, to wcześniej musi dostarczyć pismo zapowiadające wizytę. Jeżeli czujesz, że komornik przekroczył swoje uprawnienia, masz prawo złożyć powództwo przeciwegzekucyjne. Zawsze warto jednak negocjować warunki spłaty z wierzycielami i starać się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla obu stron, aby uniknąć nieprzyjemnej egzekucji komorniczej.

REKLAMAPytania i odpowiedzi