Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci?

Utrata bliskiej osoby to trudne przeżycie, jednak będąc w żałobie, nie można zapominać o konieczności załatwienia licznych kwestii formalnych. Wiele wątpliwości budzą kwestie dziedziczenia po zmarłym oraz to, kto jest zobowiązany spłacać po nim długi. Co się dzieje z nieuregulowanymi zobowiązaniami po śmierci małżonka i jak uniknąć konieczności ich spłaty?

Artykuły Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci?

Kiedy długi przechodzą na rodzinę?

Po śmierci męża to na żonę przechodzi obowiązek spłaty zadłużenia, nawet gdy było ono zaciągnięte jeszcze przed ślubem. Nie jest to jednak takie oczywiste, gdyż wszystko zależy od przebiegu sprawy spadkowej. Dziedziczenie ustawowe oznacza, że po śmierci męża, w pierwszej kolejności dziedziczy żona oraz dzieci. W skład masy spadkowej wchodzi nie tylko zgromadzony przez zmarłego majątek, ale także długi. Należy jednak pamiętać, że schemat ten nie będzie obowiązywał, jeżeli został sporządzony testament. To on ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym i to na jego podstawie przeprowadzana jest sprawa spadkowa.

Kto spłaca długi współmałżonka?

Spadkobiercy w momencie przyjęcia spadku, są zobowiązani do spłaty zadłużenia, jeżeli takie było. Co ciekawe, nawet jeżeli między małżonkami była rozdzielność majątkowa, nie ma to znaczenia dla dziedziczenia. Żona po przyjęciu spadku jest również zobowiązana do spłaty długów sprzed ślubu, a także zobowiązań, o których nie miała wiedzy. Oprócz tego istnieje kilka problematycznych przypadków, kto spłaca:

  • Długi alimentacyjne – do ich spłaty zobowiązani są spadkobiercy, a w przypadku długów względem Funduszu Alimentacyjnego, wygasają one w momencie śmierci dłużnika.
  • Długi po rozwodzie – gdy rozwód nastąpił z winy żony, to po śmierci spadkodawcy jest ona wyłączona z dziedziczenia zarówno majątku, jak i długów.
  • Długi w ZUS – są one dziedziczone i za ich spłatę odpowiadają spadkobiercy.

Spadek nie zawsze wiąże się z dziedziczeniem majątku, gdyż trzeba wziąć również pod uwagę obowiązek spłaty długów. Jak temu zapobiec?

Jak nie dziedziczyć?

Jedyną możliwością, aby uniknąć spłaty zadłużenia po zmarłym, jest odrzucenie spadku. Można to zrobić maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o śmierci, składając stosowny wniosek w sądzie lub u notariusza. Należy jednak pamiętać, że w momencie odrzucenia spadku, traci się także prawo do majątku zmarłego.

Jak sprawdzić małżonka?

Wszystkie zobowiązania zmarłego są dostępne w bazach dłużników BIK. Niestety, dostęp do rejestru małżonka można otrzymać tylko po okazaniu oświadczenia o przyjęciu spadku. Jedyną możliwością, aby dowiedzieć się o ewentualnych długach, jest złożenie wniosku w sądzie o komornicze dokonanie spisu inwentarza. Wówczas zostaje oszacowany majątek zmarłego wraz z długami, które wchodzą w skład masy spadkowej. W ten sposób można uniknąć spłacania zobowiązań, odrzucając spadek w ustawowo określonym terminie.

REKLAMAPytania i odpowiedzi