Kiedy pożyczka podlega VAT?

Osoby prowadzące swoją działalność i rozliczające się na podstawie VAT, często mają wątpliwości co do warunków korzystania z pożyczek. Mimo że obecnie nie ma problemu z otrzymaniem wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, a pożyczki pozabankowe udzielane są na łatwych zasadach, to problemem może być ich rozliczenie. Czy taka pożyczka podlega opodatkowaniu i w jakich sytuacjach należy odprowadzić od niej VAT?

Artykuły Kiedy pożyczka podlega VAT?

Udzielanie pożyczki w ramach działalności gospodarczej
Podmioty prowadzące działalność opierającą się na świadczeniu usług finansowych, zobowiązane są do odprowadzenia podatku VAT. Udzielanie oprocentowanych pożyczek stanowi formę wzbogacenia kapitału, dlatego od takich czynności musi zostać odprowadzony podatek. Problematyczne kwestie pojawiają się jednak wtedy, gdy podmiot udziela pożyczki, mimo że nie prowadzi działalności w tym zakresie. Według stanowiska organów podatkowych, w tym przypadku również obowiązuje opodatkowanie VAT

„Udzielenie pożyczki stanowi świadczenie na rzecz innego podmiotu, polegające na udostępnieniu kapitału na wskazany w umowie okres. Czynność udzielenia pożyczki Stanowi zatem odpłatne świadczenie usług, co do zasady, podlegające opodatkowaniu VAT”.
Oznacza to, że przedsiębiorca udzielający pożyczki jest zobowiązany odprowadzić podatek VAT. Dostępne orzecznictwa w tym zakresie nie są jednak jednoznaczne, dlatego przed udostępnieniem środków pieniężnych innemu podmiotowi, warto wystosować wniosek o interpretację podstaw prawnych konkretnego przypadku.

Jednorazowe udzielenie pożyczki a Vat
Kierując się stanowiskiem wydanym przez organy podatkowe, nie ma dla nich znaczenia częstotliwość udzielania pożyczek. Bez względu na to, czy są to okazjonalne świadczenia, czy ciągłe, czynności te podlegają opodatkowaniu VAT:

„Zdaniem organów podatkowych dla objęcia tego rodzaju czynności VAT nie ma znaczenia brak wpisu o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek w ewidencji działalności czy rejestrze KRS. Co ważne - ich zdaniem - bez znaczenia pozostaje również częstotliwość udzielania pożyczek”.

Pożyczka dla pracownika a VAT
Zakład pracy, który chce udzielić pracownikowi pożyczki, może skorzystać ze specjalnego zwolnienia z opodatkowania, na mocy przepisów art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Oznacza to, że mimo że czynność taka podlega opodatkowaniu, to obowiązują regulacje prawnego pozwalające na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego.

Zapłacone odsetki od pożyczki a VAT
Korzystanie z oprocentowanych pożyczek jest czynnością, w której korzysta się z kapitału. Zarówno udzielenie, jak i skorzystanie z pożyczki, musi zostać odpowiednio księgowane w rozliczeniu firmy. Odsetki powinny być więc zewidencjonowane i potwierdzone fakturą VAT. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie już zapłaconych odsetek, a nie wynikających z całego zobowiązania.

REKLAMAPytania i odpowiedzi