Pożyczka pod weksel – czym jest? Czy warto brać pożyczki na weksel?

Pożyczki prywatne nie cieszą się dużą popularnością, jednak chętnie korzystają z nich osoby, którym odmówiono współpracy w bankach lub instytucjach finansowych. Mimo że pożyczki pod weksel wiążą się z pewnym ryzykiem, niekiedy stanowią jedyne rozwiązanie w trudnej sytuacji finansowej. Czym jest taka forma finansowania i czy warto z niej korzystać?

Artykuły Pożyczka pod weksel – czym jest? Czy warto brać pożyczki na weksel?

Pożyczka zabezpieczona wekslem – co to jest?

Jest to forma pożyczki udzielanej przez osoby prywatne, nieprowadzące działalności związane z usługami finansowymi. Zabezpieczeniem wywiązania się ze spłaty jest w tym przypadku weksel, a nie umowa cywilno – prawna. Weksel jest papierem wartościowym, będącym podstawą do wyegzekwowania zadłużenia na rzecz pokrycia potrzeb wierzyciela. Weksel może być wystawiony w formie wypełnionego dokumenty lub in blanco, w którym wierzyciel sam uzupełnia brakujące informacje, takie jak kwota czy termin spłaty.

Wzór weksla in blanco

Na każdym wekslu muszą się znaleźć wszystkie wypełnione elementy, łącznie z podpisami obu stron transakcji. W przypadku dokumentu in blanco, pola takie jak suma wekslowa czy miejsce płatności mogą pozostać puste. Ważna jest jedynie data i miejsce wystawienia oraz dane adresata i wystawcy.

Gdzie dostanę pożyczkę pod weksel?

W przypadku usług pozabankowych oferty są łatwo dostępne i można o nie wnioskować na jasno określonych zasadach. Inaczej sprawa wygląda w przypadku pożyczek zabezpieczonych wekslem, gdyż trzeba samodzielnie poszukać takich oferentów. Jest to pewne ryzyko, gdyż można trafić na nieuczciwego pożyczkodawcę, dlatego poszukiwania warto ograniczyć do sprawdzonych miejsc. Prywatni inwestorzy udzielający pożyczek pod weksel ogłaszają się zazwyczaj na forach internetowych lub portalach. Istnieją również specjalne giełdy pożyczek, które są najbezpieczniejszym rozwiązaniem, gdyż zarówno dane inwestorów, jak i pożyczkobiorców, są wcześniej weryfikowane. Przed nawiązaniem współpracy, zawsze należy sprawdzić informację na temat pożyczkodawcy oraz zabezpieczyć weksel dodatkowymi dokumentami.

Pożyczki pod weksel – czy warto z nich korzystać?

Najważniejszą zaletą pożyczek zabezpieczonych wekslem jest to, że dane pożyczkobiorcy nie są weryfikowane w żadnych bazach dłużników. Zachęcające są także proste zasady formalne i możliwość negocjacji warunków współpracy z inwestorem. Takie pożyczki mogą się jednak wiązać z ryzykiem w przypadku weksla in blanco, gdzie nie są wypełnione wszystkie pola. Zabezpieczeniem takiej transakcji powinna być deklaracja wekslowa, w której są sprecyzowane warunki wypełnienia dokumentu in blanco.

Zawieranie pożyczek pod weksel obarczone jest sporym ryzykiem, dlatego warto rozważyć inne formy finansowania. Na równie korzystnych warunkach udzielane są pożyczki pozabankowe, w których można złożyć wniosek online i dopasować warunki spłaty do swoich możliwości.

REKLAMAPytania i odpowiedzi