Pożyczki z gwarantem – czy warto?

Otrzymanie wysokiego kredytu nie jest łatwe, gdyż banku skrupulatnie weryfikuje zdolność kredytową swoich klientów. Niektóre osoby mogą mieć trudności nawet z uzyskaniem pożyczki pozabankowej, jeżeli ich sytuacja finansowa nie jest wystarczająca. W tym przypadku wyjściem z sytuacji może być pożyczka z poręczycielem. Na czym to polega i czy warto zdecydować się na taką ofertę?

Artykuły Pożyczki z gwarantem – czy warto?

Czym są pożyczki z gwarantem?

Firmy pozabankowe oferują swoim klientom różne produkty finansowe, a jednym z nich jest pożyczka z żyrantem. Stanowi ona formę zabezpieczenia na wypadek, gdyby pożyczkobiorca przestał wywiązywać się z harmonogramu spłaty. Zwykle takie pożyczki oferowane są klientom z grupy podwyższonego ryzyka, których niestabilna sytuacja finansowa nie może zagwarantować spłaty zobowiązania. W przypadku zaprzestania spłacania pożyczki, obowiązek ten przechodzi na poręczyciela i to on staje się dłużnikiem wobec firmy pozabankowej.

Jak otrzymać pożyczkę z gwarantem?

Procedura pożyczkowa jest niemalże identyczna, co przy standardowych pożyczkach. Wszystko ogranicza się do złożenia stosownego wniosku online i uzupełnienia formularza. Różnice jednak wynikają z tego, że pożyczkodawcę bardziej interesuje sytuacja finansowa poręczyciela. Klient wnioskujący o pożyczkę będzie zobowiązany przedstawić oświadczenie o dochodach nie tylko swoje, ale także gwaranta. Dodatkowo firma może wymagać od żyranta udokumentowania swoich zarobków, dobrej zdolności kredytowej oraz korzystnej historii w BIK. W przeciwieństwie do kredytu hipotecznego, pożyczki udzielane są bez nieruchomości, dlatego własnościowe mieszkanie lub jego brak, nie jest brane pod uwagę przy ocenie zdolności.

Wypłata pożyczki z gwarantem

Ważną kwestią jest to, że otrzymane środki zostają przelane na konto gwaranta, a nie pożyczkobiorcy. Ma to ochronić przed ewentualnym oszustwem i stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji. Pożyczki z gwarantem są często udzielane osobom zadłużonym, bezrobotnym i z kontem bankowym zajętym przez komornika. Wypłata na rachunek żyranta jest więc często jedynym rozwiązaniem, aby pożyczkobiorca otrzymał pieniądze.

Pożyczka z poręczycielem – czy warto?

Dla osób w trudnej sytuacji finansowej pożyczka z żyrantem jest czasami jedyną możliwością otrzymania dodatkowych pieniędzy. Do zalet takiego rozwiązania należy to, że można wnioskować większe kwoty, nawet nie posiadając zdolności kredytowej. Dodatkową korzyścią jest też to, że dzięki pożyczce można zacząć budować swoją historię kredytową. Mimo że produkty finansowe udzielane są od 18 lat, to młode osoby stanowią mało wiarygodnych klientów. Zaciągając pożyczkę z gwarantem i spłacając ją regularnie, masz szanse podnieść swój scoring w BIK oraz poprawić historię kredytową. Ułatwi Ci to dostęp do innych produktów finansowych w przyszłości.

REKLAMAPytania i odpowiedzi