Ulga odsetkowa – jak obliczyć?

Wszyscy podatnicy zobowiązani są do rozliczenia z urzędem skarbowym, poprzez złożenie rocznej deklaracji PIT. W niektórych przypadkach od uzyskanego dochodu można odliczyć ulgę odsetkową z tytułu zaciągniętych zobowiązań przeznaczonych na realizację celów mieszkaniowych. Kto jest upoważniony do jej stosowania i jak obliczyć ulgę odsetkową?

Artykuły Ulga odsetkowa – jak obliczyć?

Komu przysługuje ulga odsetkowa?
Podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, mają prawo do odliczenia od dochodu ulgi odsetkowej. Dotyczy ona kredytu na zakup lub budowę nieruchomości i powala pomniejszyć dochód o zapłacone odsetki z tytułu kredytu hipotecznego. Pozyskane z kredytu pieniądze, muszą być przeznaczone na cele mieszkaniowe, takie jak:

  • budowa domu,
  • zakup nieruchomości,
  • przebudowa budynku na potrzeby mieszkania,
  • wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni.

Uldze podlegają także podatnicy, którzy zaciągnęli kolejne zobowiązania, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczyli na spłatę zadłużenia wynikającego z kredytu na cele mieszkaniowe.

Do kiedy obowiązuje ulga odsetkowa?

Ulga odsetkowa przysługuje osobom, które zaciągnęły kredyt hipoteczny przed 2007 rokiem. Należy jednak pamiętać, że wiążąca jest data wypłaty kredytu, a nie podpisania umowy. Jeżeli więc pierwsza rata została zrealizowana po 1 stycznia 2007 roku, ulga nie obowiązuje. Ponadto możliwości odliczenia odsetek od dochodu przysługuje nie dłużej niż do 2027 roku.

Jakie są limity?

Podczas rozliczania PIT z ulgą odsetkową, obowiązują limity upoważniające do skorzystania z ulgi. Oznacza to, że można odliczyć odsetki od tej części kredytu, którego wartość nie przekracza 325 990 zł. Przy czym w latach wcześniejszych limity wynosiły:

  • w 2002-2007 – 189.000 zł,
  • w 2008 r. – 212.870 zł,
  • w 2009 r. – 243.460 zł,
  • w 2010 r. – 264.810 zł,
  • od 2011 r. do 2017 r. – 325.990 zł.

W przypadku kredytów zaciągniętych w walucie obcej stosuje się obliczenia na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

Ulga odsetkowa a ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa jest formą zwolnienia z konieczności zapłaty 10% podatku, jeżeli przed 2007 roku doszło do sprzedaży mieszkania. Podatnik, który skorzystał z ulgi odsetkowej, nie spełnia warunków zwolnienia wynikających z ulgi mieszkaniowej. Może jednak dokonać korekty zeznania PIT w ciągu 2 lat od sprzedaży mieszkania, aby nabyć prawo do rozliczenia PIT na zasadach objętych zwolnieniem z części podatku.

Jak obliczyć ulgę odsetkową?

Do obliczenia wysokości ulgi odsetkowej stosuje się wzór:

limit z roku zakończenia inwestycji × kwota odsetek

______________________________________________

kwota zaciągniętego kredytu

 

Do wzoru należy podstawić wysokość limitu z okresu zakończenia inwestycji oraz kwotę zapłaconych odsetek wynikających z zaciągniętego kredytu na cele mieszkaniowe.

REKLAMAPytania i odpowiedzi