Uzasadnienie wniosku o spłatę ratalną zadłużenia. Jak napisać?

Zadłużenie to problem, z którym boryka się wiele osób. Według opublikowanego najnowszego raportu KRD przeprowadzonego w listopadzie 2018 roku, statystyczny Polak w wieku 18-64 lat, posiada 1,6 zobowiązania do uregulowania, na spłatę których musiałby przeznaczyć 2-letnie dochody. Trudno wyjść ze spirali zadłużenia, dlatego warto korzystać z różnych rozwiązań, które mogą pomóc spłacić należności.

Artykuły Uzasadnienie wniosku o spłatę ratalną zadłużenia. Jak napisać?

Wniosek o rozłożenie długu na raty – kto może napisać?

O rozłożenie zadłużenia na spłaty ratalne może starać się praktycznie każdy, kto ma problemy ze spłatą zobowiązań. Wierzycielom zależy na odzyskanie swoich należności, dlatego często umożliwiają dłużnikom ustalenie nowych warunków spłaty. Oprócz napisania wniosku o rozłożenie długu na raty, wielu pożyczkodawców oferuje inne formy pomocy, jak na przykład przedłużenie terminu spłaty lub konsolidacja pożyczek.

Jakie długi można rozłożyć na raty?

Polacy posiadają zadłużenie nie tylko w firmach pożyczkowych i bankach, ale także innych instytucjach. Pismo o spłatę ratalną można więc napisać również w przypadku:

 • Zaległych składek ZUS – wyjątkiem jest ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne za pracowników, które muszą zostać pokryte od razu. Układ ratalny zawierany jest w formie umowy cywilnoprawnej.
 • Zaległości podatkowych – z uwagi na ważny interes podatnika, można wnioskować o rozłożenie należności na raty, a także starać się o umorzenie odsetek.
 • Należności w spółdzielni mieszkaniowej – zaległości czynszowe można rozłożyć na raty na zasadach, które przewidziane są regulaminie danej spółdzielni mieszkaniowej.

Wierzyciele mogą zgodzić się na rozłożenie długu na raty po napisaniu oświadczenia o spłacie zadłużenia. Jest to deklaracja, w której dłużnik zobowiązuje się do uregulowania należności w określonym terminie. Takie oświadczenie zapobiega także egzekucji komorniczej, gdy doszło do ugodowego porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem.

Jak napisać wniosek o rozłożenie długu na raty?

Przygotowanie wniosku nie jest trudne, jednak trzeba pamiętać o zachowaniu formy formalnej dokumentu. Takie pismo można złożyć bezpośrednio do wierzyciela lub firmy windykacyjnej, jeżeli doszło już do wszczęcia procedury. Wniosek powinien zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • nagłówek,
 • dane dłużnika i wierzyciela,
 • zdanie z prośbą o rozłożenie długu na raty,
 • informację o stanie zadłużenia,
 • propozycję spłaty,
 • uzasadnienie,
 • podpis.

Pismo powinno zostać wysłane listownie z potwierdzeniem odbioru. Dopuszczalne jest również przekazanie go na e-mail lub zaniesienie bezpośrednio do wierzyciela. Wzór wniosku można znaleźć w internecie.

Jak napisać uzasadnienie wniosku?

Pozytywne rozpatrzenie wniosku w dużej mierze zależy od jego właściwego uzasadnienia. Trzeba w nim szczegółowo opisać swoją sytuację oraz powody, dla których nie jest możliwa spłata całości zadłużenia w obecnej formie. Może to być na przykład choroba uniemożliwiająca wykonywanie pracy, utrata zatrudnienia, ważne zdarzenia losowe czy konieczność pokrycia wysokich kosztów leczenia. Do pisma należy dołączyć dokumenty, które mogą potwierdzić zawarte we wniosku okoliczności.

REKLAMAPytania i odpowiedzi