Wezwanie do zapłaty – jak sporządzić i co musisz o nim wiedzieć?

Nieterminowa spłata należności to duży problem, który może zaburzyć płynność finansową. Z nieuczciwymi kontrahentami mają głównie do czynienia przedsiębiorcy, jednak sytuacje takie mogą dotknąć także osoby prywatne. Zanim sprawa o egzekucję należności trafi do sądu, można skorzystać z możliwości windykacji miękkiej i skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty. W jaki sposób to zrobić?

Artykuły Wezwanie do zapłaty – jak sporządzić i co musisz o nim wiedzieć?

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wierzyciel ma prawo do ponaglenia dłużnika o uregulowanie długu bez udziału sądu lub firmy windykacyjnej. W pierwszej kolejności można upomnieć się o zwrot należności poprzez wysłanie maila, smsa lub kontakt telefoniczny. Dzięki temu jest szansa, aby dowiedzieć się, co wpłynęło na opóźnienie i ewentualnie negocjować warunki spłaty. Jeżeli takie działania nie przyniosły oczekiwanego skutku, kolejnym krokiem jest wysłanie wezwania do zapłaty. Jest to pismo, w którym wierzyciel informuje dłużnika o konieczności uregulowania należności oraz o konsekwencjach niewywiązania się z umowy.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Pismo powinno być zwięzłe i stanowcze, aby wywrzeć na dłużniku określony skutek. Podstawą prawną jest art. 455 kodeksu cywilnego, który mówi, że „Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania”. Oznacza to, że nawet w przypadku niewyznaczenia terminu spłaty, dłużnik ma obowiązek uregulować należności po otrzymaniu wezwania. Skuteczne pismo powinno mieć formę formalną i zawierać:

 • dane obu stron oraz datę i miejsce sporządzenia,
 • uzasadnienie obowiązku spłaty, np. nr faktury lub umowy pożyczki,
 • wysokość długu z odsetkami,
 • termin spłaty,
 • numer konta wierzyciela,
 • podpis.

Na stronie Gofin.pl można skorzystać z gotowych druków wezwania do spłaty. Uniwersalny wzór prezentuje się następująco:

Przedprocesowe wezwanie do zapłaty

 

Rodzaje wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty można wysyłać kilka razy, aż do momentu, gdy przyniesie oczekiwany skutek. Z tego powodu wyróżnia się kilka rodzajów takich ponagleń:

 • przypomnienie o spłacie,
 • wezwanie do zapłaty pod rygorem wpisu do bazy dłużników BIG, BIK lub KRD,
 • wezwanie do zapłaty pod rygorem zawiadomienia prokuratury,
 • ostateczne wezwanie do zapłaty,
 • przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty.

Wszystkie ponaglenia powinny być wysłane na piśmie, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. W razie wejścia na drogę sądową będzie to dowód świadczący o staraniu się o odzyskanie należności.

Wezwanie do zapłaty – kiedy jest nieważne?

Wysłanie pisma ponaglającego to skuteczny i tani sposób na wyegzekwowanie długu. Wezwanie może być jednak nieważne, jeżeli nie zostaną dopełnione wymogi formalne lub pismo zostanie nieskutecznie dostarczone. Oprócz tego traci ważność, jeżeli dłużnik uregulował należność przed otrzymaniem listownego ponaglenia.

REKLAMAPytania i odpowiedzi