Zadłużenia Polaków – jaki jest profil polskiego dłużnika?

Niespłacone zobowiązania to problem wielu Polaków. Ma na to wpływ pogorszenie sytuacji finansowej, utrata zatrudnienia lub konieczność nagłego sfinansowania dużego wydatku. Niektórzy jednak wpadają w spiralę zadłużenia przez przecenianie swoich możliwości finansowych oraz nierozsądne gospodarowanie budżetem. Jak przedstawia się profil polskiego dłużnika na tle krajów UE? Przygotowaliśmy krótki raport na ten temat.

Artykuły Zadłużenia Polaków – jaki jest profil polskiego dłużnika?

Zadłużenie statystycznego Polaka

Bazy dłużników prowadzą statystyki na podstawie zgromadzonych informacji, dzięki którym można poznać aktualne trendy w zadłużaniu się Polaków. Według dostępnego raportu opracowanego przy współpracy z BIK i BIG InfoMonitor, zadłużenie Polaków na koniec grudnia 2018 roku wynosiło aż 74 mld zł, z czego zdecydowaną większość stanowią długi zaciągnięte przez mężczyzn.

Z raportu wynika, że kobiety zdecydowanie rzadziej się zadłużają niż mężczyźni i skrupulatniej podchodzą do organizacji budżetu domowego. W raporcie zgromadzono również dane, które wyjaśniają, skąd ta różnica wynika. Najczęstszą przyczyną zaciągania pożyczek i kredytów, jest brak oszczędności. Jest to głównym powodem generowania zadłużenia, gdyż konieczność spłaty zobowiązania jest często niemożliwa ze względu na możliwości finansowe.

Długi Polaków – statystyki

Według raportów, Polacy najczęściej zaciągają zobowiązania finansowe ze względu na konieczność sfinansowania większego wydatku lub na pokrycie zaległych długów. Ciekawe dane na temat źródła zadłużenia pochodzą z raportu opracowanego na zlecenie KRD, z którego wynika, że Polacy najczęściej posiadają dług względem banku.

W jakich miejscach jesteś zadłużony?

W bankach

81%

U rodziny

23%

U znajomych

12%

W zakładzie pracy

11%

W SKOKu

4%

W instytucjach pozabankowych

2%

W urzędach

2%

W lombardzie

1%

 

Z raportu wynika, że to kredyty w banku są najtrudniejsze w spłacie. Pożyczki udzielane przez instytucje pozabankowe stanowią jedynie 2% zadłużenia. Może to wynikać z tego, że dużą część stanowią chwilówki udzielane na niewielkie kwoty oraz na krótki termin spłaty.

Co robić, aby wyjść z długów?

Zwlekanie ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, może doprowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak egzekucja komornicza majątku. Żeby do tego nie dopuścić, trzeba przede wszystkim zadbać o to, aby regularnie spłacać zaległości. Kluczowe jest też to, aby od razu reagować na zadłużenie, zanim zostanie przekroczony termin jego spłaty. Co wtedy robić?

  • złożyć wniosek o rozłożenie długu na raty,
  • zwrócić się z prośbą o konsolidację zadłużenia,
  • negocjować warunki spłaty,
  • skorzystać z dostępnych źródeł finansowania, a pozyskane środki przeznaczyć na spłatę zaległości.

Osoby zadłużone mają ograniczony dostęp do produktów bankowych, jednak mogą próbować szukać pomocy w instytucjach finansowych. Udzielają one pożyczek nawet klientom z niekorzystną historią kredytową i wpisanych do baz dłużników, takich jak KRD czy ERIF. Otrzymaną pożyczkę można przeznaczyć na spłatę najpilniejszych zobowiązań, zyskując tym samym czas na poprawę swojej sytuacji finansowej.

REKLAMAPytania i odpowiedzi